Durant els mesos de febrer a juny es produeix a la costa catalana un fenòmen extraordinadi que, tot i que había estat reportat des de fa dècades pels pescadors de la zona, fins ara era poc conegut en l’àmbit de la investigació: la presència de rorquals comúns alimentant-se.

Amb el nom científic de Balaenoptera physalus, el rorqual comú és una balena que pot arribar a medir fins a 24 metres de longitud, sent així la espècie de major mesura que habita en el Mediterrani i la segona del món.

És un animal del que es sap molt poc. Es tracta, a més, d’una espècie protegida i en perill d’extinció. Amb el doble objectiu d’ampliar el coneixement sobre la presència d’aquesta balena a les nostres costes i fomentar la seva preservació, des del 2013 es desenvolupa el Projecte Rorqual.

Objectius

01

Millorar el coneixement del rorqual comú així com el de les condicions oceanogràfiques que afavoreixen la seva presència estacional a la costa catalana.

02

Conscienciar a la societat i fomentar la conservació del medi marí. Al estudiar la espècie i el seu hàbitat, és possible determinar els paràmetres crítics per a la seva conservació i realitzar recomendacions al respecte. A través de la informació es contribueix a que les persones – tant a nivell particular com col·lectiu – estigun més disposades a col·laborar en la conservació.

03

Millorar els criteris ètics de la investigació de camp dels cetacis a través del desenvolupament de tècniques més efectives i menys molestes pels animals.

Àmbits d'actuació

Para alcanzar los objetivos descritos en el apartado anterior, el Proyecto Rorcual contempla distintos tipos de actividades:

Investigació

Educació

Divulgació

Realitzada a través de campanyes marines i que es centra en l’estudi, seguiment i identificació dels individus albirats, així com en l’estudi de l’entorn oceanogràfic que afavoreixen la seva presència i els principals riscos per les espècies a la zona estudiada.

Per a donar a conèixer la feina realitzada, per formar en el coneixement del mar y la seva biodiversitat, en especial els cetacis, i sobre com actuar en cas d’albirament.

S’enfoca a la comunicació de les nostres activitats i a la difusió dels resultats de la nuestra investigació, tant en la comunitat científica com al públic en general.

Àrea d'estudi

El Projecte Rorqual cubreix la zona costera compresa entre Barcelona i Tarragona. L’àrea d’estudio és una franja marina de 1944 km2 situada entre les localitats de Castelldefels i Torredembarra, que s’extén fins a les 15-20 milles mar endins. Les campanyes marines del project0 tenen com port base el de Vilanova y la Geltrú.

La xarxa de contactes establida amb els pescadors i navegants de la zona, permet registrar albiraments de cetacis desde Palamós fins a l’Ametlla de Mar.

La Costa del Garraf, de la que forma part l’área d’estudio del Projecte Rorqual, és la zona litoral que engloba la zona des de Castelldefels fins a Cunit. De reconeguda importància ecològica, és part d’un espai declarat com a Lloc d’Importància Comunitària (LIC) i Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), forma part de la Xarxa Natura 2000 i del Pla d’Espacis d’Interés Natural (PEIN). Recentment s’ha incorporat una nova Àrea d’Importància de Mamífers Marins (IMMA) del norest del Mediterrani, el sistema de pendents i canyons submarins.

Línies d'Investigació

Foto-ID

Realitzem un catàleg de foto-identificació de les espècies de cetacis de la zona, especialment del rorqual comú.

Comportament

Registrem les respiracions, moviments i vídeos per a descriure el seu comportament.

Presència i Distribució

Analitzem les dades de presència i realitzem mapes de distribució per a poder entendre i predir la seva presència.

Oceanografia

Analitzem els paràmetres oceanogràfics que poden estar vinculats amb els rorquals i altres espècies marines de la zona.

Ciència ciutadana – Pescadors

Col·laborem amb pescadors de 8 confraries de Catalunya per a la optenció de dades de presència de rorquals i l'estat de l'ecosistema.

Mostreig de zooplàncton

Agafem mostres de zooplàncton per a determinar la dieta dels rorquals.

Microplàstics

Analitzem la concentració de microplàstics a les mostres de zooplàncton.

Mostres biològiques

Agafem mostres biològiques per a obtenir dades de concentració d'hormones, genètica, isòtops estables i dieta.

Morfometries

Analitzem la mida i les proporcions de rorquals a partir d'imatges de dron.

Condició corporal

Estudiem l'estat de salut dels rorquals al llarg de les temporades.

Acústica

Col·laborem amb la col·locació d'hidròfons per al registre acústic de cetacis, especialment el rorqual comú, i l'anàlisis del soroll marí.

Tràfic marítim

Analitzem el risc de col·lisió de grans embarcacions amb els rorquals a los nostres aigües.

Càmera tèrmica

Evaluem la viabilitat de la càmara tèrmica per a la automàtica detecció de rorquals i el seu possible ús per a la prevenció de col·lisions.

TAGs satel·litals

Col·laborem en la col·locació de marques satel·litals per a poder seguir els movimients del rorqual comú durant un període de temps.

Conservació i Àrees Marines

Amb els coneixmements adquirits estudiem les mesures de conservació per a la protecció dels rorquals i el reste de cetácis presents a la costa catalana.

Resultats generals

“Agraïm a tots els voluntaris i col·laboradors del Projecto Rorqual les seves ganes i esfuerç. Sense ells aquest projecte no seria possible!”

El Rorqual Comú visita les costes catalanes per alimentar-se els mesos de primavera!

Els primers albiraments de roqual comú van ser enregistrats el 2011 i 2013, durant sortides ocasionals.  A partir de 2014 es van començar a dur a terme les campanyes d’investigació del Projecte els mesos de març a principis de juny. Fent sortides diaries sempre que el temps ho permetés.

Al larg d’aquests anys hem definit la costa catalana com a zona d’alimentació del rorqual comú a la primavera. Relacionant les variables oceanogràfiques i acumulant un gran nombre d’albiraments i generant un catàleg de més de 230 individus.

70

Animals albirats amb un comportament d'alimentació

444

Dies de campanya

595

Albiraments de rorquals

234

Individus identificats per dron

244

Individus identificats per aleta dorsal

Vols saber més sobre el Projecte Rorqual i sobre com col·laborar?

El Projecte Rorqual és una iniciativa que EDMAKTUB dur a terme des de 2013, que conta amb la autorizació de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar del Ministeri per a la Transición Ecológica i el Reto Demográfico per a la aproximació de cetacis amb finalitats científiques en el Mar Balear (rf116/3662).