Els primers albiraments de rorquals a la zona d’estudi van ser registrats el 2011 i el 2013, durant algunes sortides esporàdiques realitzades aquestes anys previs al inici del projecte. A partir del 2014 s’han estat desenvolupant les campanyes marines de manera intensiva, amb sortides diàries des de mitjans de febrer fins a mitjans de juny (sempre que les condicions meteorologiques ho permetin).

Albiraments i Esforç

A les campanyes marines es realitzen transsectes aleatoris en els que es contabilitza un esforç d’albirament. Una vegada albirats els animals es realitza un seguiment per a poder registrar la informació necessària per a la investigació com és; la posició, el comportament, identificar als individus, entre altres aspectes.

Albiraments mensuals

Març

Abril

Maig

La següent taula resum ens mostra els principals resultats obtinguts des de les temporades prèvies a l’inici del Projecte Rorqual el 2011.

Des de l’inici del Projecte en 2014 s’ha contat amb l’ajuda dels pescadors, principalment amb la flota d’arrossegament, i els navegants els quals han reportat els albiraments al llarg d’aquests anys.

Reporten els seus albiraments al Projecte Rorqual un total de 90 embarcacions de pesca professional pertanyents a vuit confraries que cubreixen la franja costera entre Palamós i l’Ametlla de Mar. La majoria son pescadors d’arrossegament, per coincidir la seva zona de feina amb les de major presència de balenes. La seva col·laboració és molt important per a la investigació, perque ens permet cubrir una àrea d’estudi molt més gran. Els avisos dels pescadors professionals es reporten a temps real i ens permeten acudir a les coordenades on han estat vistes les balenes i efectuar la recollida de dades científiques de forma més eficient.

A la següent taula es reflexen els albiraments de rorqual comú registrats pels pescadors professionals i els navegants.

Aquesta temporada 2022 el primer albirament es va realitzar a finals de febrer a Barcelona i els últims albiraments es van registrar el mes d’octubre a Tarragona.

Fets destacats i Informe Projecte Rorqual

Imàtges aèrees

Filmacions de diversos individus alimentant-se a prop de la costa i en superfície obtingudes amb el dron d’investigació en diferents dies i temporades. Observant també balenes amb la papada plena, indicant alimentació a major profunditat.

Comportament

Observació de patrons relacionats amb la alimentació. Realitzant recorreguts irregulars en cercle i zig-zag i patrons de respiració irregulars pròpis de comportament d’alimentació o búsqueda d’aliment. També s’han observat defecacions i s’han registrat imàtges dels animals alimentant-se i defecant.

Tràfic marítim

Les col·lisions amb les embarcacions son la principal preocupació per a la conservació del rorqual comú a la costa catalana. Les dades recopilades, juntament amb els animals que presenten marques de col·lisió i l’elevat tràfic marítim indiquen l’elevada amenaça que representen els bucs per a aquesta espècie.

Permanència i fidelitat

Registre d’un mateix individu durant varis dies o setmanes, i també al llarg de diferents temporades, gràcies a la foto-identificació. Amb un percentatge del 14.76% d’animals recapturats a les diferents temporades. El rorqual comú és un animal migratori i que roman a la mateixa zona varis dies ens indica que s’està alimentant o que està buscant aliment.

Influència meteorològica i oceanogràfica

Les condicions meteorològiques i oceanogràfiques afecten notablement a la presència del rorqual comú a les nostres costes. Un clar exemple va ser el 2019 en el que vam tenir només 5 albiraments, aquest any es va caracteritzar per ser un any molt càlid i sec. El 2021 en canvi, vam tenir el rècord d’albiraments amb 174 i més de 200 animals albirats, en aquest cas va ser un any fred i plujós.

Presència de krill

S’ha recollit krill a aigües superficials i a prop de la plataforma costera, especialment abundant a zones on s’observen les balenes. El krill és el principal aliment del rorqual comú i hem pogut registrar i filmar la presència d’aquests invertebrats en el moment que son ingerits per les balenes.

Es confirma la presència de les balenes alimentant-se a les costes catalanes, especialment a les costes del Garraf.

 

Al informe anual s’exposen els objectius, metodologia, resultats i conclusions del Projecte Rorqual fins al moment. Incloent les activitats realitzades durant l’any (xerrades, conferències, …) i les publicacions realitzades, tant a nivell acadèmic com en articles científics i conferències. Podeu descarregar el informe del 2023 utilitzant aquest link, també podeu descarregar el informe del 2022 en aquest link.

Podeu utilitzar els treballs i les publicacions realitzades en el mar del Projecte Rorqual utilitzant el següent link:

Publicacions i Treballs realitzats

El Projecte Rorqual és una iniciativa que EDMAKTUB desenvolupa des de 2013, que conta amb la autorització de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar del Ministeri per a la Transició Ecológica i el Repte Demogràfic per a la aproximació de cetacis amb finalitats científiques al Mar Balear (rf116/3662).